Příklady 3D tisku

  • 3D tisku předmětu předchází je návrh (model) v příhodném modelovacím programu.
  • Na základě návrhu lze renderovat (vykreslit) obrázek realistického vzhledu předmětu.
  • Na základě návrhu lze na 3D tiskárně vyrobit výtisk.

Model předmětu, jeho renderovaný obrázek a fotka jeho skutečného výtisku jsou zde ukázány v několika příkladech:

Model

Obrázek

Výtisk
Model

Obrázek

Výtisk